Status – deklaracji można nadać status: bufor,  zaakceptowana, zatwierdzona.

Deklaracja o statusie Bufor:

ALTUM image001 Status – deklaracji można nadać status: bufor,  zaakceptowana, zatwierdzona.        można ją usunąć bezśladowo,

ALTUM image001 Status – deklaracji można nadać status: bufor,  zaakceptowana, zatwierdzona.        nie można do niej wystawić korekty

 

Deklaracja o statusie Zaakceptowana:

ALTUM image001 Status – deklaracji można nadać status: bufor,  zaakceptowana, zatwierdzona.        można do niej wystawić korektę,

można dokonać zmiany statusu z zaakceptowana na bufor pod warunkiem, nie wystawiono do niej korekty.Deklaracja o statusie Zatwierdzona:

ALTUM image001 Status – deklaracji można nadać status: bufor,  zaakceptowana, zatwierdzona.        nie można dokonać zmiany statusu na zaakceptowana lub bufor,

ALTUM image001 Status – deklaracji można nadać status: bufor,  zaakceptowana, zatwierdzona.        można do niej wystawić korektę.

 

Status – deklaracji można nadać status: bufor,  zaakceptowana, zatwierdzona.