Faktury VAT kwalifikowane są do danej deklaracji na podstawie daty deklaracji – pola
„W deklaracji VAT” na pozycjach faktury VAT.

Faktury VAT kwalifikowane są do danej deklaracji na podstawie daty deklaracji – pola „W deklaracji VAT” na pozycjach faktury VAT.