Użytkownik ma możliwość wprowadzenia deklaracji pierwotnej oraz wielu korekt deklaracji VAT-7.

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia deklaracji pierwotnej oraz wielu korekt deklaracji VAT-7.