Użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości pozwalających wyliczyć korektę podatku naliczone dla środków trwałych, nieruchomości i pozostałych nabyć.

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości pozwalających wyliczyć korektę podatku naliczone dla środków trwałych, nieruchomości i pozostałych nabyć.