Użytkownik ma możliwość wprowadzenia współczynnika sprzedaży opodatkowanej do całkowitej przy rozpoczęciu pracy z programem. Współczynnik sprzedaży opodatkowanej do całkowitej jest liczony automatycznie na podstawie danych z poprzedniego roku.

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia współczynnika sprzedaży opodatkowanej do całkowitej przy rozpoczęciu pracy z programem. Współczynnik sprzedaży opodatkowanej do całkowitej jest liczony automatyczn