Jeżeli do deklaracji będą dodane załączniki bądź korekty, pojawią się one na zakładce „powiązane”.

 

Jeżeli do deklaracji będą dodane załączniki bądź korekty, pojawią się one na zakładce „powiązane”.