Księgowanie w systemie COMARCH ALTUM

 

 

 

 

W systemie COMARCH ALTUM dokumenty można księgować na cztery sposoby:

ALTUM image001 Księgowanie w systemie COMARCH ALTUM      Przy zatwierdzaniu, zapisie

o    Bezpośrednio przy zapisie dokumentu bądź zatwierdzaniu na stałe. Służy temu przycisk  [Zatwierdź i Zaksięguj]. Księgowanie zakończy się sukcesem jeśli dla danego typu dokumentu będzie zdefiniowany domyślny, odpowiedni, poprawny schemat księgowy. W przeciwnym przypadku dokument zostanie zapisany bądź zatwierdzony lecz nie zaksięgowany.

ALTUM image001 Księgowanie w systemie COMARCH ALTUM      Z listy dokumentów/ z poziomu dokumentu

o    W każdym momencie można zaksięgować dokument z listy lub w trybie jego edycji. Służy temu przycisk [Zaksięguj]. Księgowanie zakończy się sukcesem jeśli dla danego typu dokumentu będzie zdefiniowany domyślny, odpowiedni, poprawny schemat księgowy.

ALTUM image001 Księgowanie w systemie COMARCH ALTUM      Poprzez księgowanie ręczne z poziomu dokumentu

o    Na zatwierdzonym dokumencie należy wybrać z menu [Księgowanie ręczne]. Pojawi się formularz dokumentu polecenia księgowania, na którym bezpośrednio można wprowadzić dane. Po zapisie dokument PK pojawi się na liście dokumentów polecenia księgowania.

ALTUM image001 Księgowanie w systemie COMARCH ALTUM      Poprzez księgowanie poprzez konto przeciwstawne

o    Na operacji kasowo/bankowej lub na zamkniętym raporcie kasowo/bankowym należy wybrać z menu [Księguj poprzez konto przeciwstawne]. Księgowanie zakończy się sukcesem jeśli na operacji określone zostało konto przeciwstawne a na rejestrze wybranym na tej operacji określone zostało konto rejestru i dziennik księgowań

ALTUM image001 Księgowanie w systemie COMARCH ALTUM      Ręcznie z poziomu zapisów księgowych

o    Poprzez dodanie dokumentu PK z poziomu listy dokumentów poleceń księgowania

Księgowanie w systemie COMARCH ALTUM