Zasady księgowania schematem księgowym

 

1)   Jeden ze schematów musi być ustawiony jako domyślny,

ALTUM image001 Zasady księgowania schematem księgowym        Dla konkretnego dokumentu należy użyć odpowiedniego schematu,

ALTUM image001 Zasady księgowania schematem księgowym        Księgować można każdy typ dokumentu z listy jak i z poziomu formularza,

2)    Zaksięgowany dokument na liście będzie widoczny w innym kolorze niż reszta dokumentów,

3)   Dokumenty handlowe i magazynowe mogą być księgowane tylko w stanie zatwierdzonym. Oznacza to, że dokumenty w buforze nie mogą zostać zaksięgowane,

4)   Powstały zapis księgowy z księgowania schematem ma status W buforze. Użytkownik sam zatwierdza powstały zapis. Pomaga to uniknąć pomyłek i niepotrzebnego stornowania zapisów,

5)   Można anulować dokument, który został zaksięgowany pod warunkiem, że zapis księgowy nie został jeszcze zatwierdzony i został usunięty,

ALTUM image001 Zasady księgowania schematem księgowym        Po zatwierdzeniu zapisu księgowego dokument źródłowy nie może zostać anulowany,

ALTUM image001 Zasady księgowania schematem księgowym        Po usunięciu zapisu księgowego dokument może zostać jeszcze raz zaksięgowany,

6)   Jeśli zapis księgowy, który powstał przez księgowanie schematem księgowym, zostanie wystornowany, a zapis stornujący – zatwierdzony, dokument źródłowy można ponownie zaksięgować schematem księgowym,

7)   Dokumenty wygenerowane z innych dokumentów mogą być księgowane tak jak dokumenty źródłowe,

 

 

8)    Księgowanie faktur VAT:

ALTUM image001 Zasady księgowania schematem księgowym        Wystawionej ręcznie przebiega tak samo jak innych dokumentów

ALTUM image001 Zasady księgowania schematem księgowym        Posiadającej dokument źródłowy

ALTUM image001 Zasady księgowania schematem księgowym        Gdy dokument źródłowy jest zaksięgowany nie można zaksięgować faktury VAT. Jest ona zaznaczona na liście odpowiednim kolorem, który oznacza zaksięgowanie,

ALTUM image001 Zasady księgowania schematem księgowym        Gdy faktura VAT jest zaksięgowana nie można zaksięgować faktury źródłowej. Jest ona zaznaczona na liście odpowiednim kolorem, który oznacza zaksięgowanie.

 

 

 

Przykładowe księgowanie dokumentu w systemie COMARCH ALTUM

 

Księgowanie przebiega tak samo dla każdego typu dokumentów w związku z tym tylko raz pokażemy cały mechanizm na podstawie faktury zakupu (FZ).

Księgowanie może zakończyć się sukcesem lub porażką. Uzależnione jest to od poprawności użytego do księgowania schematu. 

 

Księgowanie dokumentu poprawnym schematem:

 

1)    Należy zaznaczyć dokument (klikając na niego lewym przyciskiem myszy) na liście,

2)    Wybrać przycisk [Zaksięguj] z grupy przycisków Księgowanie,

3)    Pojawi się komunikat „Księgowanie rozpoczęte. Księgowanie dokumentu zakończone sukcesem”, 

4)    Po przejściu na element „Dzienniki” (Księgowość -> Dzienniki) nowopowstały zapis będzie widoczny na liście zapisów ze statusem W buforze.

 

ALTUM image961 Zasady księgowania schematem księgowym

Nowy screen

Rys. 46 Podgląd procesu księgowania – zakończone powodzeniem

 

 

Księgowanie dokumentu niepoprawnym schematem

 

1)    Należy zaznaczyć dokument (klikając na niego lewym przyciskiem myszy) na liście, 

2)    Wybrać przycisk [Zaksięguj] z grupy przycisków Księgowanie,

3)    Pojawi się komunikat „Księgowanie rozpoczęte. Powód niepowodzenia. Księgowanie zakończone niepowodzeniem” ,

4)    W takim przypadku należy zmienić schemat księgowy na poprawny i powtórzyć księgowanie.

 

ALTUM image962 Zasady księgowania schematem księgowym

Nowy screen

Rys. 47 Podgląd procesu księgowania – zakończone niepowodzeniem

 

 

 

Zasady księgowania schematem księgowym