Lista dokumentów bilansu otwarcia

 

Menu okna dzieli się  na dwie grupy:

ALTUM image001 Lista dokumentów bilansu otwarcia        Lista: z przyciskami [Dodaj], [Dodaj na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego], [Dodaj korektę bilansu otwarcia], [Edytuj], [Usuń], [Zatwierdź] (zatwierdza wygenerowany dokument), [Odśwież] (są to standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w dokumencie „Pierwsze kroki z COMARCH ALTUM”)

ALTUM image001 Lista dokumentów bilansu otwarcia         Wydruki i raporty: z przyciskami [Wydruk/Raport] oraz [Wykres/Analiza], które są standardowymi przyciskami, a ich funkcjonalność szerzej jest opisana w rozdziale „Pierwsze kroki z COMARCH ALTUM”.

 

ALTUM image946 Lista dokumentów bilansu otwarcia

Rys. 37 Okno elementu Dokumenty bilansu otwarcia

 

Na oknie dokumentów widoczny jest także bieżący okres obrachunkowy aby użytkownik wiedział w jakim okresie obrachunkowym się porusza. Jest to zapis wyszarzony,  bez możliwości edycji. W nawiasie podany jest status okresu obrachunkowego – zamknięty lub otwarty.  Użytkownik ma możliwość szybkiego przechodzenia między okresami obrachunkowymi za pomocą funkcji zmiany okresu dostępnej w menu okna konfiguracji systemu.

 

Na oknie dokumentów widoczna jest także tabelka dokumentów bilansu otwarcia. Widoczne są na niej następujące dane : Numer, Data księgowanie, Kwota Wn, Kwota Ma oraz Typ dokumentu.

 

Dokumenty BO można także filtrować po stanie dokumentów: w buforze, zatwierdzone, korekty oraz wszystkie oraz po rodzaju i typie dokumentów: BO, BOA, KBO oraz KBOA. W zależności którą opcję wybierze użytkownik na liście zostaną wyświetlone odpowiednie dane.

 

Dodatkowo, użytkownik ma możliwość filtrowania listy poprzez filtry utworzone w Konstruktorze Filtrów – szerszy opis działania konstruktora znajduje się w dokumencie „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM”

 

Użytkownik ma także możliwość przefiltrowania listy poprzez wprowadzenie szukanej wartości do wiersza znajdującego się bezpośrednio pod nagłówkiem kolumny. Wiersz ten ma po lewej stronie ikonę ALTUM image882 Lista dokumentów bilansu otwarcia. Aby uwzględniać filtrowanie po wartościach, użytkownik musi zaznaczyć pole znajdujące się w lewym dolnym rogu okna z listą bilansów otwarcia – ALTUM image883 Lista dokumentów bilansu otwarcia.

 

Dodatkową funkcjonalnością jest sumowanie wszystkich zaznaczonych wierszy na liście, poprzez kliknięcie na ikonę ALTUM image884 Lista dokumentów bilansu otwarcia. Zsumowane wartości domyślnie wyświetlą się w polach pod kolumnami Kwota Wn i Kwota Ma. Szerszy opis działania paska sumującego znajduje się w dokumencie „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM”.

 

 

 

Pozostałe przyciski w menu na liście dokumentów bilansu otwarcia

 

 

[Dodaj na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego] – przycisk ten służy przeniesieniu sald końcowych z kont z poprzedniego okresu obrachunkowego jako sald początkowych czyli bilansów otwarcia.  Po wybraniu przycisku pojawi się lista dokumentów z poprzedniego okresu obrachunkowego.

 

ALTUM image948 Lista dokumentów bilansu otwarcia

[ZMIANA SCREENA]

Rys. 38 Lista dokumentów z poprzedniego okresu obrachunkowego

Użytkownik ma możliwość zdecydować które konta mogą zostać przeniesione: Przeniesienie kont między Okresami Obrachunkowymi może dotyczyć:

ALTUM image001 Lista dokumentów bilansu otwarcia        Wszystkich

ALTUM image001 Lista dokumentów bilansu otwarcia        Wybranych

 

Opcja „Dodaj na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego” jest dostępna, jeżeli wszystkie dokumenty „Bilans otwarcia automatyczny (BOA)” i „Korekta bilansu otwarcia automatyczna (KBOA)” są zatwierdzone. Jeżeli jest chociaż jeden w buforze, przeniesienie nie będzie możliwe. W takiej sytuacji wyświetli się błąd „ Nie można przenieść BO, ponieważ istnieją BOA w buforze”

 

Rys. Okno z wyborem kont do przeniesienia.

 

Przeniesione zostaną tylko konta, które mają zaznaczony parametr „Twórz konto w następnym okresie”.

 

Rys. Konto z zaznaczonym parametrem „Twórz konto w następnym okresie”.

 

Po wskazaniu wszystkich kont, które powinny być przeniesione do następnego okresu, należy wygenerować dokument Bilansu Otwarcia.

 

Rys. Wygenerowany dokument bilansu otwarcia.

 

Lista dokumentów bilansu otwarcia