Edycja/Dodawanie kwoty elementu bilansu otwarcia.

 

Po podniesieniu kwoty do edycji, pojawi się formatka ze szczegółami edytowanej kwoty.

Okno edycji kwoty zawiera następujące pola:

 

Konto – zawiera konto wprowadzone na zakładce Element bilansu otwarcia.

 

Kontrahent – jeżeli kontrahent został wybrany na pierwszej zakładce, także wartość ta zostaje przeniesiona na okno edycji/dodawania kwoty elementu bilansu otwarcia.

 

Data księgowania – wyświetla datę księgowania dokumentu, wprowadzoną na zakładce Bilansu Otwarcia.

 

Data dokumentu – pozwala na wprowadzenie daty dokumentu powiązanego z daną kwotą.

 

Forma płatności – użytkownik ma możliwość wybrać formę płatności w jakiej ma zostać wprowadzona kwota elementu bilansu otwarcia.

 

Kwota Wn– wartość można wpisać ręcznie lub wybrać używając strzałek,

 

Kwota Ma– wartość można wpisać ręcznie lub wybrać używając strzałek.

 

Numer dokumentu – użytkownik może wprowadzić numer dokumentu powiązanego z wprowadzaną kwotą elementu bilansu otwarcia.

 

Termin płatności – pozwala na ustalenie terminu wprowadzenia kwoty do systemu.

 

Po wprowadzeniu kwoty elementu bilansu otwarcia użytkownik powinien kliknąć na przycisk [Zapisz], co będzie skutkowało pojawieniem się nowego wiersza na liście kwot.

 

ALTUM image019 Edycja/Dodawanie kwoty elementu bilansu otwarcia.Uwaga  System nie pozwala na usuniecie elementów w zapisanym na stałe dokumencie Bilansu otwarcia. 

ALTUM image019 Edycja/Dodawanie kwoty elementu bilansu otwarcia.Uwaga      Zapisy w BOA i KBOA nie generują płatności oraz rozrachunków. Zapisy z BO i KBO generują płatności i rozrachunki.

Edycja/Dodawanie kwoty elementu bilansu otwarcia.