Dodawanie korekty bilansu otwarcia

 

Dokument korekty bilansu otwarcia umożliwia wprowadzenie wartości korygujących już istniejące w systemie dokumenty bilansu otwarcia. 

 

Formatka wprowadzania korekty bilansu otwarcia do systemu wygląda identycznie jak opisany wyżej schemat dodawania bilansu otwarcia

Dodawanie korekty bilansu otwarcia