Płatności do noty memoriałowej

 

Płatności do dokumentu noty memoriałowej powstają automatycznie pod warunkiem, że konto wybrane na elemencie jest kontem rozrachunkowym, słownikowym dla kontrahenta. Użytkownik nie musi sam ich definiować.

 

Pozostałe zakładki tj. Opis analityczny, Uprawnienia i Historia, zostały opisane w dokumencie „Pierwsze kroki z COMARCH ALTUM”.

Płatności do noty memoriałowej