Plan kont

 

Menu okna dzieli się  na pięć grup:

ALTUM image001 Plan kont        Lista z przyciskami: [Dodaj konto na tym samym poziomie], [Dodaj konto na niższym poziomie], [Edytuj konto], [Usuń konto], [Odśwież],

ALTUM image001 Plan kont        Zestawienia z przyciskami: [Zestawienie obrotów i sald], [Zapisy księgowe],

ALTUM image001 Plan kont        Import/Eksport: z przyciskami [Importuj], [Eksportuj], [Generator planu kont],

ALTUM image001 Plan kont        Aktualizacja: z przyciskiem [Aktualizuj plan kont],

ALTUM image001 Plan kont         Wydruki i wykresy: z przyciskami [Wydruk/Raport] oraz [Wykres/Analiza].

 

ALTUM image903 Plan kont

Rys. 11 Okno planu kont z zamkniętą opcją filtrowania

 

ALTUM image905 Plan kont

Rys. 12 Okno planu kont z otwartą opcją filtrowania

 

 

 

Wyszukaj – znajduje się na liście kont. Pozwala na szybkie wyszukiwanie kont na planie kont. Dostępne są dwa pola, które pozwalają na wyszukanie konta poprzez wpisanie jego numeru lub jego nazwy, w zależności które pole zostanie uzupełnione przez użytkownika. System automatycznie po wpisaniu numeru lub nazwy zaznaczy szukane konto na planie.

Bieżący okres obrachunkowy – pokazuje nazwę bieżącego okresu obrachunkowego, dla którego jest wyświetlany plan kont.

 

Filtrowanie – włącza/wyłącza filtrowanie. Opcja pozwala na szybkie wyszukiwanie kont na liście. W COMARCH ALTUM użytkownik może filtrować konta po: masce, typie, poziomie, zakresu kont, kontach słownikowych:

 

ALTUM image001 Plan kont        Maska pozwala na pokazanie bądź ukrycie kont zawierających podaną w polu frazę.

Przy zaznaczonym polu Maska ukrywa wpisanie frazy, będzie ukrywało konta zawierające wskazane wyrażenie. ALTUM image019 Plan kontUwaga 

Należy pamiętać, że po wpisaniu wyrażenia w pole Maska system będzie traktował ciąg znaków jako całe wyrażenie a nie poszczególne cyfry czy litery

 

ALTUM image001 Plan kont        zakres kont – użytkownik może ściśle określić od którego do którego numeru konta chce przeprowadzić filtrowanie. Służą temu  pola [Od konta] i [Do konta].

 

 klikając przycisk [Od konta] lub [Do konta] Pojawi się okno Planu kont. Należy wybrać konto klikając na nie lewym przyciskiem myszy dwa razy. Użytkownik automatycznie powróci na okno Planu kont z otwartą opcją filtrowania. W polu Od lub Do pojawi się numer konta, który użytkownik wybrał. 

 

 

ALTUM image001 Plan kont        poziomy -  użytkownik może określić poziomy, po których chce filtrować konta: wszystkie (czyli lista bez ograniczeń), jeden (konta o numerze poziomu 1), dwa (program pokazuje konta o numerze poziomu 1 i 2) itd. , 5 czyli najniższy (pokazuje konta od numeru 1 do 5). Wybór Wszystkie pozwoli na filtrowanie wszystkich kont na wszystkich poziomach.

ALTUM image907 Plan kont

Rys. 13 Opcja filtrowania z otwarta lista wyboru poziomów

 

 

ALTUM image001 Plan kont        typ – użytkownik może określić po jakim typie konta chce dokonać filtrowania

 

 

ALTUM image909 Plan kont

Rys. 14 Opcja filtrowania z otwarta lista wyboru typów kont

 

 

ALTUM image001 Plan kont        Uwzględniaj konta słownikowe – pozaznaczeniu pola, system podczas filtrowania, będzie uwzględniał konta słownikowe. Po odznaczeniu pola system nie będzie uwzględniał kont słownikowych. 

Użytkownik ma także możliwość filtrowania listy kont poprzez filtry utworzone w Konstruktorze Filtrów – szerszy opis działania konstruktora znajduje się w dokumencie „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM”

 

 

Pozostałe przyciski w menu na planie kont:

 

Plan kont