Generator planu kont

 Generator ma na celu ułatwienie użytkownikowi pracy. Zadaniem generatora jest utworzenie  zestawu kont zapisanych w sposób hierarchiczny. Narzędzie to, poza umożliwieniem  tworzenia planu kont, pozwala użytkownikowi export planu kont do pliku w zapisie hierarchicznej struktury oraz import z pliku bezpośrednio do systemu COMARCH ALTUM. Generator planu kont musi również pozwalać na jednoczesną pracę na wielu planach kont przypisanych do okresów obrachunkowych, ale i dodatkowo na planach kont nie przypisanych do żadnego okresu obrachunkowego.

ALTUM image916 Generator planu kont

Rys. 18 Formularz generatora planu kont

Generator planu kont