Konta słownikowe (scenariusze zakładania)             

 

System COMARCH ALTUM umożliwia zakładanie kont słownikowych dla Kontrahentów, Artykułów i Pracowników . Konta można dodać ręcznie oraz automatycznie z poziomu dokumentów BO i Zapisów księgowych oraz przy księgowaniu schematami księgowymi.

 

W rozdziale tym przedstawimy rozbudowane scenariusze dotyczące zakładania kont słownikowych:

ALTUM image001 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)                     Zakładanie syntetycznego konta słownikowego ręcznie dla  pojedynczego Kontrahenta, Artykułu lub Pracownika (Scenariusz 1),

ALTUM image001 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)                     Zakładanie analitycznego konta słownikowego ręcznie dla  pojedynczego Kontrahenta, Artykułu lub Pracownika (Scenariusz 2),

ALTUM image001 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)                     Zakładanie analitycznego konta słownikowego automatycznie przez dokument Zapisu księgowego (Scenariusz 3 ),

ALTUM image001 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)                     Zakładanie analitycznego konta słownikowego w walucie systemowej automatycznie przez dokument Bilansu Otwarcia (Scenariusz 4 ,

ALTUM image001 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)                     Zakładanie analitycznego konta słownikowego automatycznie w walucie obcej przez dokument Bilansu Otwarcia (Scenariusz 5 ).

 

Dodanie konta słownikowego możliwe jest po wybraniu z menu Księgowość -> Planu kont 

 

Scenariusz 1

 

Aby założyć syntetyczne konto słownikowe ręcznie dla  pojedynczego Kontrahenta, Artykułu lub Pracownika należy:

1)    Wybrać przycisk [Dodaj konto na tym samym poziomie] z grupy Lista,

2)    Po pojawieniu się formularza danych konta wypełnić pola obligatoryjne oraz zaznaczyć parametr Słownikowe,

3)    Następnie wybrać jaki typ konta słownikowego ma zostać założony. Do wyboru jest Kontrahent, Artykuł, Pracownik,

 

ALTUM image927 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)             

[SCREEN do zmiany]

Rys. 27 Formularz syntetycznego  konta słownikowego dla kontrahenta.

 

 

4)    Po wybraniu typu konta (np. dla kontrahenta) należy wybrać [Zapisz]

5)    Syntetyczne konto słownikowe dla określonego typu (np. dla kontrahenta) pojawi się na planie kont.

 

 

Scenariusz 2

 

Aby założyć analityczne konto słownikowe ręcznie dla  pojedynczego Kontrahenta, Artykułu lub Pracownika należy:

 

1)    Na planie kont zaznaczyć syntetyczne konto słownikowe, dla którego użytkownik chce założyć analitykę (np. syntetyczne konto słownikowe dla kontrahenta),

2)    Wybrać przycisk [Dodaj konto na niższym poziomie] z grupy Lista,

3)    Pojawi się formularz analitycznego konta słownikowego,

4)    Należy wybrać kontrahenta posługując się przyciskiem [Kontrahenci],

5)    Pojawi się lista kontrahentów zdefiniowanych w systemie,

6)    Należy wybrać jednego kontrahenta,

7)    Nazwa kontrahenta pojawi się w numerze konta,

 

ALTUM image928 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)             

Rys. 28 Formularz analitycznego konta słownikowego dla kontrahenta.

 

8)    Po wybraniu przycisku [Zapisz] analityczne konto słownikowe dla kontrahenta pojawi się na planie kont. 

 

 

 

Scenariusz 3

 

Aby założyć analityczne konto słownikowe automatycznie poprzez dokument zapisu księgowego dla Kontrahenta lub Artykułu należy:

1)    Wybrać z menu Księgowość -> Dzienniki

2)    Pojawi się lista zapisów księgowych,

 

 

ALTUM image930 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)             

Rys. 30 Lista zapisów księgowych

 

3)    Wybrać przycisk [Dodaj] z menu Lista,

4)    Pojawi się formularz  zapisu. Należy wypełnić pola obligatoryjne,

5)    Następnie wybrać przycisk [Dodaj element przez formularz] z grupy Dekret. Pojawi się formularz dekretu,

 

 

ALTUM image932 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)             

Rys. 31 Formularz zapisu księgowego

 

6)    W polu Kontrahent  należy wybrać kontrahenta dla którego użytkownik chce dodać konto analityczne,

7)    W polach Konto Wn/Konto Ma   należy wybrać takie konto, dla którego ma zostać założona analityka,

Słownikowe konto analityczne może zostać założone dla dwóch kont równolegle (pojawią się dwa komunikatu o założeniu konta)  lub dla jednego konta (pojawi się komunikat o założeniu konta),

8)    Po wypełnieniu pól obligatoryjnych i wybraniu przycisku [Zapisz] pojawi się komunikat o założeniu konta,

9)    Po zapisaniu dokumentu zapisu księgowego odpowiednie konto/konta pojawią się na planie kont.

 

Scenariusz 4

 

Aby założyć analityczne konto słownikowe w walucie systemowej automatycznie poprzez dokument bilansu otwarcia dla kontrahenta lub artykułu należy:

 

1)    Wybrać z menu Księgowość ->  Bilans Otwarcia

2)    Pojawi się lista dokumentów BO,

3)    Wybrać przycisk [Dodaj] z menu Lista,

4)    Pojawi się formularz zapisu. Należy wypełnić pola obligatoryjne,

5)    Następnie wybrać przycisk [Dodaj element przez formularz] z grupy Elementy. Pojawi się formularz elementu dokumentu BO,

 

ALTUM image934 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)             

Rys. 32 Formularz dokumentu Bilansu Otwarcia

 

6)    W polu Konto  należy wybrać takie konto, dla którego ma zostać założona analityka,

7)    W polu Kontrahent należy wybrać kontrahenta dla którego użytkownik chce dodać konto analityczne,

8)    Po wypełnieniu pól obligatoryjnych i wybraniu przycisku [Zapisz] pojawi się komunikat o automatycznym założeniu konta,

9)    Po zapisaniu dokumentu odpowiednie konto pojawi się na planie kont.

 

Scenariusz  5

 

Aby założyć syntetyczne konto słownikowe w walucie obcej automatycznie poprzez dokument bilansu otwarcia dla kontrahenta lub artykułu należy:

 

1)    Wybrać z menu Księgowość ->  Bilans Otwarcia,

2)    Pojawi się lista dokumentów BO,

3)    Wybrać przycisk [Dodaj] z menu Lista,

4)    Pojawi się formularz  zapisu. Należy wypełnić pola obligatoryjne,

5)    Następnie wybrać przycisk [Dodaj element przez formularz] z grupy Elementy. Pojawi się formularz elementu dokumentu BO,

ALTUM image936 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)             

Rys. 33 Formularz dokumentu Bilansu Otwarcia z walutowym elementem

 

6)    W polu Konto  należy wybrać walutowe  konto, dla którego ma zostać założona analityka,

7)    W polu Kontrahent należy wybrać kontrahenta dla którego użytkownik chce dodać konto analityczne,

8)    Następnie należy wypełnić dane waluty, w której ma zostać założone konto,

9)    Po wypełnieniu pól obligatoryjnych i wybraniu przycisku [Zapisz] pojawi się komunikat o założeniu konta,

10) Po zapisaniu dokumentu odpowiednie konto pojawi się na planie kont.

 

Scenariusz  6

 

Aby dodać konto syntetyczne słownikowe powiązane bezpośrednio z kontrahentem/artykułem/pracownikiem należy:

 

1)    W parametrach systemu w konfiguracji modułu księgowego  należy zaznaczyć opcję Umożliwiaj dodawanie syntetycznych kont słownikowych,

2)    Wybrać przycisk [Dodaj konto na tym samym poziomie] z grupy Lista,

3)    Po pojawieniu się formularza danych konta wypełnić pola obligatoryjne oraz zaznaczyć parametr Słownikowe,

4)    Następnie wybrać jaki typ konta słownikowego ma zostać założony. Do wyboru jest Kontrahent, Artykuł, Pracownik,

5)    Następnie wybrać konkretnego kontrahenta, artykuł lub pracownika,

 

ALTUM image938 Konta słownikowe (scenariusze zakładania)             

Rys. 34 Formularz syntetycznego konta słownikowego powiązanego z kontrahentem.

 

 

6)    Następnie wybrać [Zapisz] .

Syntetyczne konto słownikowe dla kontrahenta, artykułu lub pracownika pojawi się na planie kont

 

Konta słownikowe (scenariusze zakładania)