Zapisy księgowe

 

Aby wyświetlić Zapisy księgowe należy zaznaczyć konto, klikając na nie lewym przyciskiem myszy co automatycznie podświetli wybrane konto. Następnie należy wybrać przycisk [Zapisy księgowe]. Pojawi się okno zapisów księgowych dla danego konta.

 

Importuj – pozwala na importowanie z dowolnego pliku XML oraz XLS planu kont. Import nie jest powiązany z okresem obrachunkowym. Taki plik z planem kont można używać w różnych okresach obrachunkowych. Aby importować należy wybrać przycisk [Importuj]. Pojawi się okno z plikami zapisanymi w systemie.

 

 

ALTUM image913 Zapisy księgowe

Rys. 16. Import planu kont

 

Należy wybrać plik, w którym znajduje się plan kont, który użytkownik chce importować. A następnie wybrać przycisk [Otwórz]. Na oknie planu kont pojawi się plan kont, który został wybrany przez użytkownika.

 

ALTUM image019 Zapisy księgoweUwaga: System blokuje możliwość importu planu kont gdy istnieje już w systemie plan kont, na który zaczęto księgowanie.

System nie importuje kont już istniejących oraz ich analityk . Wyświetla komunikat ‘Importowanie części kont się nie powiodło, ponieważ istnieją już na planie kont.’

Import planu kont nie jest powiązany z żadnym okresem obrachunkowym.

 

Eksportuj – pozwala na eksportowanie do dowolnego pliku XML oraz XLS planu kont. Eksport nie jest powiązany z okresem obrachunkowym. Aby eksportować należy zdefiniować w systemie plan kont, który użytkownik chce eksportować następnie należy wybrać przycisk [Eksportuj]. Pojawi się okno z plikami, do których można zapisać zdefiniowany plan kont lub stworzyć nowy plik.

 

ALTUM image915 Zapisy księgowe

Rys. 17. Eksport planu kont

 

 

Po wybraniu lub stworzeniu odpowiedniego pliku należy wybrać przycisk [Zapisz].  Plan kont zostanie eksportowany do pliku. 

System nie eksportuje kont słownikowych i walutowych, w przypadku istnienia takich kont na planie pojawi się komunikat, iż „Na planie kont istnieją konta słownikowe, które nie zostaną eksportowane. Czy chcesz kontynuować?” lub „Na planie kont istnieją konta walutowe, które nie zostaną eksportowane. Czy chcesz kontynuować?”.

 

Zapisy księgowe