Zestawienie obrotów i sald

Aby otworzyć Zestawienie obrotów i sald należy wybrać konto, dla którego użytkownik chce wyliczyć obroty i salda, klikając na nie lewym przyciskiem myszy, co automatycznie podświetli dane konto. Następnie należy wybrać przycisk [Zestawienie obrotów i sald]. Pojawi się okno obrotów i sald dla wybranego konta.

 

ALTUM image911 Zestawienie obrotów i sald

Rys. 15 Okno zestawienia obrotów i sald dla wybranego konta

 

                                          

Wyliczenia można przeprowadzić dla wybranego okresu obrachunkowego, okresu cząstkowego, konkretnej daty oraz uwzględnić zapisy w buforze.

Aby poznać zestawienie należy wybrać przycisk [Wylicz]. System automatycznie wyliczy obroty i salda dla wybranego konta.

 

Zestawienie obrotów i sald