Dodawanie rejestru

 

Aby dodać rejestr VAT należy zaznaczyć jakiego rodzaju rejestr ma to być- zakup czy sprzedaż. Następnie wybrać przycisk [Dodaj rejestr] z grupy przycisków „Rejestry”. Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych:

 

ALTUM image1002 Dodawanie rejestru

Rys. 63 Formularz rejestru VAT.

 

Do wypełnienia są pola:

 

Nazwa rejestru– pole służy do wprowadzenia nazwy rejestru.

 

Rodzaj transakcji – pozwala przypisać domyślny rodzaj transakcji do danego rejestru. Rodzaj jest wybierany z listy wprowadzonych do systemu typów transakcji wraz z powiązanymi z parametrami VAT. Domyślnie w systemie są trzy rodzaje transakcji: Krajowa, Wewnątrzwspólnotowa oraz Pozaunijna. Typy transakcji są wprowadzane w Słownikach Uniwersalnych. Sposób wprowadzania transakcji został opisany w dokumencie „Konfiguracja systemu Comarch ALTUM”.

 

Rodzaj wzorca – użytkownik ma dwie możliwości do wyboru: proponowany i obowiązkowy.

ALTUM image001 Dodawanie rejestru        Proponowany – przy dodawaniu faktur VAT do rejestru, użytkownik ma możliwość modyfikacji parametrów VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. Parametry elementu różniące się od tych ustawionych w nagłówku, zmienia kolor na czerwony.

ALTUM image001 Dodawanie rejestru        Obowiązkowy – podczas dodawania faktury VAT, użytkownik nie ma możliwości edycji parametru oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. Wartości te są nieedytowalne.

 

Okno parametrów – wyświetla wszystkie parametry VAT powiązane z danym rodzajem transakcji. Okno dzieli się na dwie kolumny: Nazwa parametru oraz Wartość parametru. Wartość dla danego parametru jest możliwa do wyboru z listy przypisanych do danego parametru wartości, wprowadzonych w Słownikach Uniwersalnych.

 

Użytkownik ma możliwość przefiltrowania listy parametrów VAT poprzez wprowadzenie szukanej wartości do wiersza znajdującego się bezpośrednio pod nagłówkiem kolumny. Wiersz ten ma po lewej stronie ikonę ALTUM image882 Dodawanie rejestru. Aby uwzględniać filtrowanie po wartościach, użytkownik musi zaznaczyć pole znajdujące się w lewym dolnym rogu okna z listą parametrów VAT – ALTUM image883 Dodawanie rejestru.

 

Moment powstania obowiązku podatkowego – użytkownik ma do wyboru trzy domyślne wartości: data wystawienia, data wpływu oraz termin płatności. Edycja albo dodawanie nowych momentów powstania obowiązku podatkowego jest możliwe w Definicji obowiązku podatkowego, znajdującym się w zakładce Konfiguracja. Szerszy opis dodawania oraz edycji istniejących wartości jest umieszczony w dokumencie „Konfiguracja systemu Comarch ALTUM”.

 

Typ – jest wprowadzony domyślnie w zależności, do którego typu jest dodawany rejestr –  zakup lub sprzedaż. Jest to pole nieedytowalne.

 

Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk [Zapisz] . Dodany rejestr pojawi się na drzewie rejestrów VAT.

 

Dodawanie rejestru