Rozbijanie elementów faktury VAT

ALTUM image1030 Rozbijanie elementów faktury VAT

Rys. 68 Formularz służący rozbiciu zapisu na fakturze VAT.

 

 

Na formularzu w kolumnie Rozbijany element widoczne są dane elementu faktury VAT. Są to pola wyszarzone  czyli nieedytowalne.

 

W kolumnie Nowy element do wypełnienia są:

 

ALTUM image001 Rozbijanie elementów faktury VAT      Rejestr   umożliwia zmianę rejestru,

ALTUM image001 Rozbijanie elementów faktury VAT      W deklaracji VAT – pozwala wybrać okres deklaracji, do jakiej ma zostać przydzielony dany zapis,

ALTUM image001 Rozbijanie elementów faktury VAT      Netto – można wprowadzić nową wartość netto pod warunkiem, że nie jest ona większa niż wartość bazowa netto,

ALTUM image001 Rozbijanie elementów faktury VAT      Stawka VAT – można wprowadzić nową stawkę podatku,

ALTUM image001 Rozbijanie elementów faktury VAT      Kwota VAT – można wprowadzić nową wartość kwoty VAT pod warunkiem, że nie jest ona większa niż wartość bazowa kwoty VAT,

ALTUM image001 Rozbijanie elementów faktury VAT      Brutto – można wprowadzić nową wartość brutto pod warunkiem, że nie jest ona większa niż wartość bazowa brutto,

ALTUM image001 Rozbijanie elementów faktury VAT      Opis – pozwala na wprowadzenie szerszego opisu,

 

ALTUM image019 Rozbijanie elementów faktury VATUwaga  W celu ułatwienia pracy użytkownikowi po wprowadzeniu wartości netto kwota VAT i brutto są wyliczane automatycznie lub po wprowadzeniu wartości brutto kwota VAT i netto są wyliczane automatycznie.

 

Po uzupełnieniu danych nowego elementu należy wybrać przycisk [Zapisz] z grupy Akcje.

W tabeli elementów pojawi się dwa zapisy.

 

Rozbijanie elementów faktury VAT