Dodawanie faktury w walucie obcej

 

Aby dodać fakturę w walucie obcej należy przed dodawaniem elementu faktury wypełnić dane dotyczące waluty na fakturze.

Na zakładce Waluty  znajduje się kontrolka waluty.

 

ALTUM image1009   Dodawanie faktury w walucie obcej

Rys. 69 Panel walut na fakturze VAT

 

Przed wypełnieniem pól należy zdefiniować waluty, typy kursów walut oraz wartości kursów.

 

1)    Krok pierwszy

Należy wybrać walutę dokumentu posługując się strzałką skierowaną w dół, która rozwija listę zdefiniowanych w systemie walut.

 

 

ALTUM image1011   Dodawanie faktury w walucie obcej

 

2)    Krok drugi

Należy wybrać typ daty posługując się strzałką skierowaną w dół, która rozwija listę typów dat

 

ALTUM image1013   Dodawanie faktury w walucie obcej

 

Dla typu Data dowolna należy z wbudowanego kalendarza lub ręcznie wprowadzić datę pobrania. Dla reszty typów system automatycznie wpisze datę pobrania

 

3)    Krok trzeci

Należy wybrać typ kursu po jakim waluta ma zostać przeliczona posługując się strzałką skierowaną w dół, która rozwija listę symboli walut zdefiniowanych w systemie

 

ALTUM image1015   Dodawanie faktury w walucie obcej

 

 

Przy wyborze ręcznego typu kursu należy wybrać wartość kursu posługując się strzałkami

 

ALTUM image1017   Dodawanie faktury w walucie obcej

 

 

Po uzupełnieniu wszystkich elementów faktury należy wybrać przycisk [Zapisz]  grupy Faktura VAT. Faktura pojawi się na liście faktur VAT. 

  Dodawanie faktury w walucie obcej