Dodawanie elementu faktury poprzez formularz

 

Aby dodać element poprzez formularz należy wybrać [Dodaj poprzez formularz] z grupy przycisków Lista elementów. Pojawi się formularz do wprowadzenia danych.

 

 

ALTUM image1067    Dodawanie elementu faktury poprzez formularz

Rys. 81 Formularz elementu faktury VAT dla pierwszego zdarzenia.

 

Wszystkie pola należy wypełnić tak jak przy ręcznym dodawaniu elementu faktury po czym zapisać klikając na przycisk [Zapisz] z grupy przycisków Akcje.

 

Po uzupełnieniu wszystkich elementów faktury należy wybrać przycisk [Zapisz] . Faktura pojawi się na liście faktur VAT. 

 

   Dodawanie elementu faktury poprzez formularz