Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie

Pozycje faktur są podzielone na następujące kolumny: Stawka VAT, Netto, Kwota VAT, Cena Brutto, Waluta, Rejestr, W deklaracji VAT, , Artykuł, Ilość, Krajowa, Odliczenia VAT, VAT-7 oraz Rodzaj.

ALTUM image001 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie        Stawka VAT – prezentuje wybraną stawkę VAT dla danego dokumentu. Stawka powinna być uprzednio wprowadzona do systemu,

ALTUM image001 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie        Netto – prezentuje wartość faktury przed opodatkowaniem,

ALTUM image001 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie        Kwota VAT – wyświetla wartość podatku VAT,

ALTUM image001 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie        Brutto – prezentuje wartość netto zwiększoną o wartość podatku VAT,

ALTUM image001 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie        Waluta – wyświetla walutę w jakiej została zapisana transakcja na danej fakturze,

ALTUM image001 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie        Rejestr – wyświetla dziennik cząstkowy do którego została wprowadzona faktura,

ALTUM image001 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie        W deklaracji VAT – informuje o miesiącu deklaracji w jakim faktura została ujęta,

ALTUM image001 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie        Artykuł – prezentuje artykuł którego dotyczy dany element faktury,

ALTUM image001 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie        Ilość – podaje ilość artykułu w domyślnej jednostce miary,

ALTUM image001 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie        Kolumny parametrów VAT

Domyślnie kolumny zawierają poniższe informacje zawierające listę wartości wprowadzonych do danego parametru:

o    Rodzaj transakcji

o    Odliczenia VAT

o    VAT-7

o    Rodzaj

ALTUM image1051 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie

Rys. 76  Okno elementów faktury VAT wraz z parametrami, dla pierwszego zdarzenia.

 

 

Aby dodać element faktury ręcznie należy:

 

1)    Krok pierwszy

Należy wybrać stawkę VAT dla dodawanego elementu. Strzałka skierowana w dół  otwiera listę zdefiniowanych stawek podatku VAT w systemie. Należy wybrać jedna z nich

 

ALTUM image1053 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie

 

2)    Krok drugi

Należy wybrać wartość netto w tabeli posługując się strzałkami lub wpisać wartość ręcznie.

 

ALTUM image1055 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie

 

 

Kwoty VAT i brutto zostaną automatycznie wyliczone przez system.

Waluta elementu dla faktury wystawianej w walucie systemowej automatycznie będzie również przeliczona na systemową.

 

3)    Krok trzeci    

Należy wybrać podrejestr, do którego trafi faktura.

 

ALTUM image1057 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie

 

4)    Krok czwarty

Należy wybrać okres deklaracji VAT. Można to zrobić posługując się wbudowanym kalendarzem lub wpisać datę ręcznie. 

 

ALTUM image1059 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie

 

 

5)    Krok piąty

W kolumnie artykuł, można wybrać artykuł którego ma dotyczyć element.

ALTUM image1061 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie

 

6)    Krok szósty

W kolejnej kolumnie można wstawić ilość artykułów.

7)    ALTUM image1063 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznieKrok siódmy

W pozostałych kolumnach można wybrać parametry VAT, jeżeli są różne od parametrów dla dokumentu.

ALTUM image1065 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie

 

ALTUM image019 Dodawanie elementu faktury VAT ręcznieUwaga! Parametry VAT dla elementu inne, niż ustawione parametry dla dokumentu, są oznaczone kolorem czerwony. Jeżeli na elemencie parametry VAT są inne niż parametry na nagłówku, użytkownik nie może zmienić parametrów na nagłówku.

 

Po uzupełnieniu wszystkich elementów faktury należy wybrać przycisk [Zapisz]  grupy przycisków Faktura VAT. Faktura pojawi się na liście faktur VAT. 

 

Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie