Dodawanie faktury w walucie obcej

 

Aby dodać fakturę w walucie obcej należy przed dodawaniem elementu faktury wypełnić dane dotyczące waluty na fakturze.

Na dole formularza faktury znajduje się kontrolka waluty.

 

ALTUM image1046   Dodawanie faktury w walucie obcej

Rys. 80 Okno walut na fakturze VAT

 

Przed wypełnieniem pól należy zdefiniować waluty, typy kursów walut oraz wartości kursów.

 

1)    Krok pierwszy

Należy wybrać walutę dokumentu posługując się strzałką skierowaną w dół, która rozwija listę zdefiniowanych w systemie walut.

 

ALTUM image1047   Dodawanie faktury w walucie obcej

 

 

2)    Krok drugi

Należy wybrać typ daty posługując się strzałką skierowaną w dół, która rozwija listę typów dat

 

ALTUM image1048   Dodawanie faktury w walucie obcej

 

 

Dla typu Data dowolna należy z wbudowanego kalendarza lub ręcznie wprowadzić datę pobrania. Dla reszty typów system automatycznie wpisze datę pobrania

 

3)    Krok trzeci

Należy wybrać typ kursu po jakim waluta ma zostać przeliczona posługując się strzałką skierowaną w dół, która rozwija listę symboli walut zdefiniowanych w systemie

 

ALTUM image1015   Dodawanie faktury w walucie obcej

 

Przy wyborze ręcznego typu kursu należy wybrać wartość kursu posługując się strzałkami

 

ALTUM image1049   Dodawanie faktury w walucie obcej

 

Prezentuj w walucie systemowej– W wypadku wyboru waluty innej niż systemowa, użytkownik ma możliwość prezentowania wyliczeń w walucie systemowej. Aby to zrobić, należy zaznaczyć odpowiednie pole.

 

Po uzupełnieniu wszystkich elementów faktury należy wybrać przycisk [Zapisz]  grupy Faktura VAT. Faktura pojawi się na liście faktur VAT. 

 

 

 

 

  Dodawanie faktury w walucie obcej