Dodawanie korekty

 

Korekty to zapisy korygujące faktury VAT. Formularz korekty jest taki sam jak formularz faktury VAT.

W systemie COMARCH  ALTUM można dodać korektę niepowiązaną z dokumentem oraz korektę do dokumentu faktury VAT. Aby dodać korektę do faktury należy zaznaczyć na liście fakturę, do której użytkownik chce dodać korektę i wybrać przycisk [Dodaj korektę] z grupy przycisków Lista.

 

Pojawi się formularz korekty, który jest podobny do formularza faktury. Dodatkowym polem jest jedynie pole Faktura korygująca, w którym należy wpisać numer dokumentu korygującego.

 

ALTUM image1069  Dodawanie korekty

Rys. 82 Formularz korekty w rejestrach VAT

 

Po wypełnieniu pól obligatoryjnych należy wybrać [Zapisz] z grupy „Faktura VAT”. Korekta pojawi się na liście faktur VAT.

 Dodawanie korekty