Dodawanie podrejestru

 

Aby dodać podrejestr VAT należy zaznaczyć jakiego rodzaju podrejestr ma to być – zakup czy sprzedaż.

Aby móc dodawać podrejestr, powinno być zaznaczone odpowiednie pole znajdujące się w rejestrze Zakupu lub Sprzedaży. Pole nazywa się Dodawanie podrejestrów. Dodawanie podrejestrów będzie możliwe przy zaznaczonym polu. Zaznaczenie tego pola będzie się także wiązało z automatycznym wygenerowaniem się podrejestru domyślny.

 

ALTUM image019 Dodawanie podrejestruUwaga Po dodaniu faktury VAT do rejestru nie można dodać podrejestru.

 

 

 

Następnie wybrać przycisk [Dodaj podrejestr] z grupy przycisków Rejestry. Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych:

 

Okno wprowadzania podrejestru wygląda dokładnie tak samo jak okno dodawania rejestru. Rządzi się także tymi samymi prawami odnośnie wprowadzania parametrów oraz ustalania wzorca.

Jedyna różnica polega na możliwości ustawienia danego podrejestru jako domyślny co zostało obsłużone poprzez dodanie pola Ustaw jako domyślny. Zaznaczenie danego pola wiąże się z domyślnym wyborem danego rejestru przy wprowadzaniu, ręcznie bądź automatycznie, dokumentów do systemu.

 

ALTUM image1003 Dodawanie podrejestru

Rys. 74 Formularz podrejestru VAT.

 

 

 

Dodawanie podrejestru