VAT UE

 

Kwartalna deklaracja podsumowująca to odrębny dokument składany niezależnie od miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-7 ukazujący, z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym kwartale transakcje handlowe.

 

Na deklaracji podsumowującej będą wykazywane wartości towarów dostarczonych oraz otrzymanych z innych państw członkowskich UE w podziale na poszczególnych kontrahentów podatnika oraz ich numery identyfikacji podatkowej VAT.

 

W rejestrach VAT są dostępne cztery wzory deklaracji:

ALTUM image001 VAT UE        VAT UE – deklaracja podsumowująca wewnątrz-wspólnotowe transakcje dostawy/nabycia towarów,

ALTUM image001 VAT UE        VAT UE/A – załącznik do VAT UE zawierający zestawienie dostaw towarów,

ALTUM image001 VAT UE        VAT UE/B – załącznik do VAT UE zawierający zestawienie przyjęć towarów,

ALTUM image001 VAT UE        VAT UEK – korekta do deklaracji VAT UE

 

 

Lista deklaracji VAT UE

 

Na liście deklaracji użytkownik ma możliwość zarządzania wszystkimi deklaracjami VAT UE. Do zarządzania deklaracjami służą przyciski w menu dla tego okna: [Generuj deklarację], [Zatwierdź], [Generuj korektę], [Odśwież], [Usuń], [Zamknij].

 

Na menu okna są także przyciski [Wykres/Analiza] oraz [Wydruk/Raport], które umożliwiają odpowiednio graficzną prezentację wartości deklaracji lub wydruk deklaracji wraz z załącznikami.

 

Deklaracje wyświetlane na liście zawierają następujące informacje wyszczególnione w kolumnach: Numer, Kwartał, Rok, Załączniki.

 

Deklaracje można filtrować po roku lub kwartale. Umożliwia to formatka umieszczona w polu Filtr znajdująca się pod listą deklaracji.

ALTUM image1034 VAT UE

Rys. 71 Okno deklaracji VAT UE

VAT UE