Generowanie deklaracji VAT UE

 

Żeby dodać deklarację, użytkownik musi wprowadzić dane do Oświadczenia podatnika, które znajduje się w Oknie konfiguracji -> Konfiguracja firmy.

 

Po wybraniu przycisku [Generuj deklarację] pojawi się okno, w którym użytkownik będzie miał do wyboru kwartał oraz rok. Po wyborze okresu, którego ma dotyczyć deklaracja, należy kliknąć na przycisk [Generuj deklarację].

 

Na liście deklaracji pojawi się nowo wygenerowana deklaracja. Jest ona zapisana w buforze, tzn. użytkownik może ją usunąć bądź zatwierdzić.

 

ALTUM image1036 Generowanie deklaracji VAT UE

[Nowy screen]

Rys. 73 Lista deklaracji VAT UE.

 

Generowanie deklaracji VAT UE