Generowanie  korekty do deklaracji VAT UE

 

Po zatwierdzeniu deklaracji użytkownik może wygenerować korektę za pomocą przycisku [Generuj korektę]. Korekta umożliwia poprawę błędnie wyliczonej deklaracji. Obliczona deklaracja będzie widoczna na liście w kolorze czerwonym. Po wprowadzeniu korekty, będzie ona widoczna po rozwinięciu symbolu plusa przy skorygowanej deklaracji. Nowo dodana korekta jest zapisana do bufora. Aby móc dodać kolejną korektę użytkownik musi najpierw zatwierdzić poprzednią.

 

ALTUM image1038 Generowanie  korekty do deklaracji VAT UE

[Nowy screen]

Rys. 74 Lista deklaracji VAT UE wraz z korektą.

 

Generowanie  korekty do deklaracji VAT UE