Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz

 

Aby dodać element schematu należy wybrać przycisk [Dodaj przez formularz]. Pojawi się formularz dodawania elementu schematu księgowań okresowych.

 

 

ALTUM image983 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz

Rys. 56 Formularz elementu schematu księgowań okresowych

 

 

 

Na elemencie schematu księgowań okresowych dostępne są poniższe makra:

 

1)    Dla pozycji Konto Wn –  po wybraniu strzałki, pojawi się lista predefiniowanych makr. Do wyboru jest:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz     Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz     Zapytanie SQL

 

Zaznaczenie pola Załóż konto Wn będzie oznaczać automatyczne założenie konta z numerem wprowadzonym w pole Konto Wn.

 

2)    Dla pozycji Konto Ma – po wybraniu strzałki, pojawi się lista predefiniowanych makr. Do wyboru jest:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz     Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz     Zapytanie SQL

 

Zaznaczenie pola Załóż konto Ma będzie oznaczać automatyczne założenie konta z numerem wprowadzonym w pole Konto Ma

 

3)    Dla pozycji Kwota – należy wybrać strzałkę, pojawi się lista predefiniowanych makr. Kwota będzie pobierana z konta źródłowego w zależności, które makro wybierze użytkownik. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz      Bilans otwarcie winien

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz      Bilans otwarcia ma

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz      Obroty winien

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz      Obroty ma

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz      Obroty narastająco winien

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz      Obroty narastająco ma

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz      Saldo winien

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz      Saldo ma

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz      Persaldo

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz      Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz      Zapytanie SQL

 

          Pozycja Kwota jest polem obligatoryjnym.

 

Dodatkowo na formatce znajduje się pole Opis, w którym użytkownik może umieścić szczegółowy opis elementu schematu.

 

Wybranie znaku ‘gumki’ wyczyści wcześniej wprowadzone dane. Działa tak jak klawisze Delete czy Backspace na standardowej klawiaturze komputerowej.

 

Po wypełnieniu pól należy wybrać [Zapisz]. Użytkownik automatycznie powróci na formularz schematu księgowego.

 

 

Importowanie/ Eksportowanie schematu księgowań okresowych

 

Importowanie pozwala na wgranie schematu uprzednio wyeksportowanego i zapisanego w pliku .xml.

Po kliknięciu na przycisk Importuj pojawi się okno wyboru plików.

Eksportowanie, pozwala na zapisanie schematu księgowania do pliku .xml.

 

Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz