Schematy księgowe

 

W systemie COMARCH ALTUM zautomatyzowano księgowanie dokumentów źródłowych: dokumentów handlowych (FS, FZ, Paragon) korekty do dokumentów handlowych, dokumentów magazynowych (WZ, PZ, PW, RW, MM), korekt do dokumentów magazynowych, operacji i raportów kasowo/bankowych, różnic kursowych, rejestrów VAT poprzez  mechanizm „Schematów Księgowych”. Oznacza to, że dokumenty handlowe takie jak faktury sprzedaży, faktury zakupu, paragony, dokumenty magazynowe (WZ, PZ, PW, RW, MM) księguje się z poziomu modułu Handlowo- magazynowego, faktury kosztowe z poziomu Rejestru VAT, operacje kasowe i bankowe z poziomu kasy/banku itp. Budowa schematu księgowego swą konstrukcją przypomina budowę zapisu księgowego; składa się z nagłówka oraz pozycji odpowiadającym poszczególnym dekretom księgowym. Sposób budowania schematu dla wszystkich typów jest jednakowy. Nagłówek wzorca odpowiada nagłówkowi zapisu księgowego, pozycja schematu – pozycji w zapisie księgowym czyli pojedynczemu dekretowi.

Poniższy rozdział opisuje zasady tworzenia schematów księgowych oraz szczegółowe rozwiązania dla różnych typów dokumentów źródłowych.

 

Lista schematów księgowych

 

Z menu „Księgowość” należy wybrać element Schematy księgowe. Pojawi się lista schematów.

Menu okna dzieli się  na trzy grupy:

ALTUM image001 Schematy księgowe        Lista z przyciskami: [Dodaj dla dokumentów], [Edytuj], [Usuń], [Odśwież]

ALTUM image001 Schematy księgowe        Schematy księgowe z przyciskami: [Ustaw jako domyślny], [Importuj], [Eksportuj], [Schematy stowarzyszone],

ALTUM image001 Schematy księgowe         Wydruki i wykresy z przyciskami: [Wydruk/Raport], [Wykres/Analiza].

 

ALTUM image967 Schematy księgowe

Screen do zmiany

Rys. 50 Lista schematów księgowych.

 

Na liście schematów księgowych można dodać schematy dla następujących typów dokumentów, odpowiednio pogrupowanych:

 

Handlowe

Magazynowe

Kasowo/Bankowe

Handlowe sprzedaży

ALTUM image001 Schematy księgowe Faktury sprzedaży

ALTUM image001 Schematy księgowe Korekta wartościowa faktury sprzedaży

ALTUM image001 Schematy księgowe Korekta ilościowa faktury sprzedaży

ALTUM image001 Schematy księgowe Paragon

ALTUM image001 Schematy księgowe Korekta wartościowa paragonu

ALTUM image001 Schematy księgowe Korekta ilościowa paragonu

ALTUM image001 Schematy księgowe Faktura VAT sprzedaży

ALTUM image001 Schematy księgowe Korekta faktury VAT sprzedaży

ALTUM image001 Schematy księgowe Nota kredytowa

ALTUM image001 Schematy księgowe Zestawienie sprzedaży detalicznej

ALTUM image001 Schematy księgowe Korekta zestawienia sprzedaży detalicznej

 

Handlowe zakupu

ALTUM image001 Schematy księgowe Faktura Zakupu

ALTUM image001 Schematy księgowe Korekta wartościowa faktury zakupu

ALTUM image001 Schematy księgowe Korekta ilościowa faktury zakupu

ALTUM image001 Schematy księgowe Faktura VAT zakupu

ALTUM image001 Schematy księgowe Korekta faktury VAT zakupu

ALTUM image001 Schematy księgowe Nota debetowa

Magazynowe wydania

ALTUM image001 Schematy księgowe      Wydanie zewnętrzne

ALTUM image001 Schematy księgowe      Korekta wartościowa wydania zewnętrznego

ALTUM image001 Schematy księgowe      Korekta ilościowa wydania zewnętrznego

ALTUM image001 Schematy księgowe      Rozchód wewnętrzny

ALTUM image001 Schematy księgowe      Przesuniecie międzymagazynowe -

ALTUM image001 Schematy księgowe      Korekta kosztowa

 

Magazynowe przyjęcia

ALTUM image001 Schematy księgowe      Przyjęcie zewnętrzne

ALTUM image001 Schematy księgowe      Korekta wartościowa przyjęcia zewnętrznego

ALTUM image001 Schematy księgowe      Korekta ilościowa przyjęcia zewnętrznego

ALTUM image001 Schematy księgowe      Przychód wewnętrzny

ALTUM image001 Schematy księgowe      Przesunięcie międzymagazynowe +

ALTUM image001 Schematy księgowe      Różnica kursowa

ALTUM image001 Schematy księgowe      Raport kasowo/bankowy

ALTUM image001 Schematy księgowe      Skonto

ALTUM image001 Schematy księgowe      Czek

ALTUM image001 Schematy księgowe      Operacja przychodowa

ALTUM image001 Schematy księgowe      Operacja rozchodowa

 

 

 

 

 

[Ustaw jako domyślny] po zapisaniu nowego schematu księgowego użytkownik może ustawić go jako schemat domyślny i będzie on widoczny na liście jako zapis pogrubiony. Dokumenty z danej grupy będą księgowane tym właśnie schematem.

[Import] – importuje schemat do pliku z rozszerzeniem .xml

[Eksport] – eksportuje schemat do pliku z rozszerzeniem .xml

[Schematy stowarzyszone] – pozwala powiązać ze sobą kilka schematów zdefiniowanych dla tego samego typu dokumentu, które będą wykonywane razem podczas księgowania.

 

Dodatkowo, użytkownik ma możliwość filtrowania listy zapisów księgowych poprzez filtry utworzone w Konstruktorze Filtrów – szerszy opis działania konstruktora znajduje się w dokumencie „5.0 Comarch ALTUM Pierwsze kroki”

 

Użytkownik ma także możliwość przefiltrowania listy zapisów księgowych poprzez wprowadzenie szukanej wartości do wiersza znajdującego się bezpośrednio pod nagłówkiem kolumny. Wiersz ten ma po lewej stronie ikonę ALTUM image882 Schematy księgowe. Aby uwzględniać filtrowanie po wartościach, użytkownik musi zaznaczyć pole znajdujące się w lewym dolnym rogu okna z listą schematów księgowych – ALTUM image883 Schematy księgowe.

 

Schematy księgowe