Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz

 

Aby dodać element schematu należy wybrać przycisk [Dodaj przez formularz]. Pojawi się formularz elementu schematu księgowego.

ALTUM image973 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz

Rys. 54 Formularz elementu schematu księgowego

 

 

Na formularzu znajduje się pole Element obliczany dla: płatności, nagłówka, elementu, subelementu i opisu analitycznego. W zależności od wyboru opcji w poszczególnych pozycjach pojawiają się odpowiednie zmienne. 

 

Zaznaczenie pola Księgowanie walutowe oznacza, ze schemat jest zdefiniowany dla księgowania dokumentów w walucie obcej na konta w tej samej walucie.

 

Zaznaczenie pola Zapisuj stawkę VAT oznacza, że na oknie zapisów księgowych, wyświetlone będą stawki VAT, ustalone dla poszczególnych elementów (przy księgowaniu w oparciu o element).

 

 

ALTUM image019 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularzUwaga! Przy zaznaczonej opcji Zapisuj stawkę VAT schemat będzie scalał tylko te dekrety, które mają taką samą stawkę VAT.

 

Dla dokumentów handlowych i magazynowych dla opcjiPłatności dostępne są poniższe makra:

 

1)    Dla pozycji Konto WN/MA – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Do wyboru jest:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto kontrahenta danego typu:

Ø  Nabywca

Ø  Dostawca

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto pracownika danego typu:

Ø  Wynagrodzenia

Ø  Zaliczki

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

Zaznaczenie pola Załóż konto WN/Załóż konto MA będzie oznaczać automatyczne założenie konta z numerem wprowadzonym w pole Konto WN/MA.

 

2)    Dla pozycji Kwota – należy wybrać strzałkę skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Kwota będzie pobierana z dokumentu źródłowego w zależności, które makro wybierze użytkownik. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Płatność – wartość płatności dla danej formy płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Należność – wartość należności dla danej formy płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zobowiązanie – wartość zobowiązania dla danej formy płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Płatność zapłacono – wartość płatności, którą zapłacono w danej formie płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Należność zapłacono – wartość należności, którą zapłacono w danej formie płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zobowiązanie zapłacono – wartość zobowiązania, które zapłacono w danej formie płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Płatność pozostaje – wartość płatności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Należność pozostaje – wartość należności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zobowiązanie pozostaje – wartość zobowiązania, które pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL

 

Dla każdego makra dodatkowo do wyboru są dostępne w systemie formy płatności:

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Czek

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Gotówka

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Przelew

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      (inna forma płatności dodana przez użytkownika)

 

Pozycja Kwota jest polem obligatoryjnym.

 

3)    Dla pozycji Warunek – po wybraniu strzałki skierowanej w dół pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy wprowadzeniu dodatkowego warunku, który księgowany schematem dokument będzie musiał spełnić. Do wyboru są:

 

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto kontrahenta danego typu:

ØNabywca

ØDostawca

Ø(inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto pracownika danego typu:

ØWynagrodzenia

ØZaliczki

Ø(inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Waluta

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Czy płatność jest należnością?

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Czy płatność jest zobowiązaniem?

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Forma płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Czy płatnik jest kontrahentem?

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Czy płatnik jest pracownikiem?

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Kod płatnika

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Opis dokumentu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Opis płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Wartość atrybutu z dokumentu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Wartość atrybutu z płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL    

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Wstaw wartość ze słownika

ØWaluta

 

4)    Dla pozycji Opis – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy do wprowadzenia szerszego, dowolnego opisu. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Waluta

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Opis dokumentu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Opis płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Numer własny

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Numer obcy

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Atrybut dokumentu – wartość atrybutu z dokumentu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Atrybut płatności – wartość atrybutu z płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Numer w rejestrze

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL

 

 

Dla dokumentów handlowych i magazynowych dla opcjiNagłówek dostępne są poniższe makra:

 

1)    Dla pozycji Konto WN/MA – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Do wyboru jest:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto kontrahenta danego typu:

Ø  Nabywca

Ø  Dostawca

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

Zaznaczenie pola Załóż konto WN/Załóż konto MA będzie oznaczać automatyczne założenie konta z numerem wprowadzonym w pole Konto WN/MA.

 

 

 

2)    Dla pozycji Kwota – należy wybrać strzałkę skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Kwota będzie pobierana z dokumentu źródłowego w zależności, które makro wybierze użytkownik. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz                     Razem Netto

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz                     Razem Brutto

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz                     Razem VAT

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz                     Zapłacono

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz                     Zapłacono gotówką

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz                     Zapłacono czekiem

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz                     Zapłacono przelewem

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz                     Kwota brutto w danej stawce 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz                     Kwota netto w danej stawce

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz                     Kwota VAT w danej stawce

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz                     Zapytanie SQL

 

Dla makra związanego z kwotą w danej stawce dodatkowo do wyboru są dostępne w systemie stawki VAT:

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      A (stawka A 22%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      B (stawka B 7%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      C (stawka C 0%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      D (stawka D 0%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      E (stawka E 0%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      F (stawka F 3%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      G (stawka G 6%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      (inna stawka VAT dodana przez użytkownika)

 

Pozycja Kwota jest polem obligatoryjnym.

 

3)    Dla pozycji Warunek – po wybraniu strzałki skierowanej w dół   pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy wprowadzeniu dodatkowego warunku, który księgowany schematem dokument będzie musiał spełnić. Do wyboru są:

 

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Razem Netto

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Razem Brutto

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Razem VAT

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Waluta

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Opis dokumentu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Termin płatności

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapłacono

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapłacono gotówką

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapłacono czekiem

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapłacono przelewem

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto kontrahenta danego typu:

Ø  Nabywca

Ø  Dostawca

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL    

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Wstaw wartość ze słownika

ØWaluta

 

4)    Dla pozycji Opis – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy do wprowadzenia szerszego, dowolnego opisu. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Numer własny

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Waluta

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Opis dokumentu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Numer w rejestrze

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL

 

 

Dla dokumentów handlowych i magazynowych dla opcji Element dostępne są poniższe makra:

 

1)    Dla pozycji Konto WN/MA – po wybraniu strzałki skierowanej w dół pojawi się lista predefiniowanych makr. Do wyboru jest:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto kontrahenta danego typu:

Ø  Nabywca

Ø  Dostawca

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto artykułu danego typu:

Ø  Magazyn

Ø  Sprzedaż

Ø  Koszt własny

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

Zaznaczenie pola Załóż konto WN/Załóż konto MA będzie oznaczać automatyczne założenie konta z numerem wprowadzonym w pole Konto WN/MA.

 

 

 

2)    Dla pozycji Kwota – należy wybrać strzałkę skierowaną w dół pojawi się lista predefiniowanych makr. Kwota będzie pobierana z dokumentu źródłowego w zależności, które makro wybierze użytkownik. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Pozycja Netto

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Pozycja Brutto

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Pozycja VAT

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wartość zakupu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wartość nabycia

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kwota brutto w danej stawce 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kwota netto w danej stawce

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kwota VAT w danej stawce

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

Dla makra związanego z kwotą w danej stawce dodatkowo do wyboru są dostępne w systemie stawki VAT:

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      A (stawka A 22%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      B (stawka B 7%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      C (stawka C 0%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      D (stawka D 0%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      E (stawka E 0%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      F (stawka F 3%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      G (stawka G 6%)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      (inna stawka VAT dodana przez użytkownika)

 

Pozycja Kwota jest polem obligatoryjnym

 

3)    Dla pozycji Warunek – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy wprowadzeniu dodatkowego warunku, który księgowany schematem dokument będzie musiał spełnić. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Pozycja Netto

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Pozycja Brutto

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Pozycja VAT

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kod towaru

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Nazwa towaru

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Czy element odnosi się do towaru

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Czy element odnosi się do usługi?

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wartość zakupu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wartość nabycia

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto kontrahenta danego typu:

Ø  Nabywca

Ø  Dostawca

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto artykułu danego typu:

Ø  Magazyn

Ø  Sprzedaż

Ø  Koszt własny

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL   

 

4)    Dla pozycji Opis – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy do wprowadzenia szerszego, dowolnego opisu. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kod towaru

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Nazwa Towaru

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Opis pozycji dokumentu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

 

 

Dla dokumentów handlowych i magazynowych dla opcji Subelement dostępne są poniższe makra:

 

1)    Dla pozycji Konto WN/MA – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Do wyboru jest:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

Zaznaczenie pola Załóż konto Wn/Załóż konto Ma będzie oznaczać automatyczne założenie konta z numerem wprowadzonym w pole Konto WN/MA.

 

 

 

2)    Dla pozycji Kwota – należy wybrać strzałkę skierowaną w dół pojawi się lista predefiniowanych makr. Kwota będzie pobierana z dokumentu źródłowego w zależności, które makro wybierze użytkownik. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Ilość

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wartość zakupu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wartość nabycia

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

Pozycja Kwota jest polem obligatoryjnym

 

3)    Dla pozycji Warunek – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy wprowadzeniu dodatkowego warunku, który księgowany schematem dokument będzie musiał spełnić. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kod magazynu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Ilość

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kod artykułu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wartość zakupu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wartość nabycia

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL   

 

4)    Dla pozycji Opis – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy do wprowadzenia szerszego, dowolnego opisu. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kod magazynu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Ilość

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Liczba porządkowa

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Data dostawy

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Numer dokumentu dostawy

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kod artykułu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

ALTUM image019 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz

 

 


Dla dokumentów handlowych i magazynowych dla opcji Opis analityczny dostępne są poniższe makra:

 

1)    Dla pozycji Konto WN/MA – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Do wyboru jest:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Numer konta z opisu analitycznego

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

Zaznaczenie pola Załóż konto Wn/Załóż konto Ma będzie oznaczać automatyczne założenie konta z numerem wprowadzonym w pole Konto WN/MA.

 

 

 

2)    Dla pozycji Kwota – należy wybrać strzałkę skierowaną w dół pojawi się lista predefiniowanych makr. Kwota będzie pobierana z dokumentu źródłowego w zależności, które makro wybierze użytkownik. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kwota z opisu analitycznego

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

Pozycja Kwota jest polem obligatoryjnym

 

3)    Dla pozycji Warunek – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy wprowadzeniu dodatkowego warunku, który księgowany schematem dokument będzie musiał spełnić. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Nazwa elementu wymiaru analitycznego

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL   

 

4)    Dla pozycji Opis – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy do wprowadzenia szerszego, dowolnego opisu. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Nazwa elementu wymiaru analitycznego

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

 

Dla  operacji kasowo/bankowych dla opcji Nagłówek dostępne są poniższe makra:

 

1)    Dla pozycji kwota Konto WN/MA   po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Do wyboru jest:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto przeciwstawne operacji

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto księgowe rejestru

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto urzędu danego typu:

Ø  Cło

Ø  Podatek dochodowy

Ø  Podatek VAT

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto banku danego typu:

Ø  Rozliczenia

Ø   (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL  

 

Zaznaczenie pola Załóż konto Wn/Załóż konto Ma będzie oznaczać automatyczne założenie konta z numerem wprowadzonym w pole Konto WN/MA.

 

 

 

2)    Dla pozycji Kwota – należy wybrać strzałkę skierowaną w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Kwota będzie pobierana z dokumentu źródłowego w zależności, które makro wybierze użytkownik. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kota przychodu – dla operacji przychodowej

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kwota rozchodu – dla operacji rozchodowej

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL

 

Pozycja Kwota jest polem obligatoryjnym.

 

3)    Dla pozycji Warunek – po wybraniu strzałki skierowanej w dół   pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy wprowadzeniu dodatkowego warunku, który księgowany schematem dokument będzie musiał spełnić. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Waluta

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Kwota przychodu – dla operacji przychodowej

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Kwota rozchodu – dla operacji rozchodowej

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Kod kontrahenta

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Kod rejestru K/B

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto banku danego typu:

Ø  Rozliczenia

Ø   (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL  

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Wstaw wartość ze słownika

Ø  Waluta

Ø  Kod kontrahenta

 

4)    Dla pozycji Opis – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy do wprowadzenia szerszego, dowolnego opisu. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Numer własny

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Numer obcy

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Waluta

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Opis dokumentu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Kod kontrahenta

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Liczba porządkowa

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Kod rejestru K/B

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto urzędu danego typu:

Ø  Cło

Ø  Podatek dochodowy

Ø  Podatek VAT

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL  

 

 

Dla  operacji kasowo/bankowych dla opcji Opis analityczny dostępne są poniższe makra:

 

1)    Dla pozycji kwota Konto WN/MA   po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Do wyboru jest:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Numer konta z opisu analitycznego

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL  

 

Zaznaczenie pola Załóż konto Wn/Załóż konto Ma będzie oznaczać automatyczne założenie konta z numerem wprowadzonym w pole Konto WN/MA.

 

 

 

2)    Dla pozycji Kwota – należy wybrać strzałkę skierowaną w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Kwota będzie pobierana z dokumentu źródłowego w zależności, które makro wybierze użytkownik. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kwota z opisu analitycznego

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQ

 

Pozycja Kwota jest polem obligatoryjnym.

 

3)    Dla pozycji Warunek – po wybraniu strzałki skierowanej w dół   pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy wprowadzeniu dodatkowego warunku, który księgowany schematem dokument będzie musiał spełnić. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Nazwa elementu wymiaru analitycznego

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL  

 

4)    Dla pozycji Opis – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy do wprowadzenia szerszego, dowolnego opisu. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Nazwa elementu wymiaru analitycznego

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL  

 

 

Dla raportów kasowo/bankowych dla opcji Nagłówek dostępne są poniższe makra:

 

1)    Dla pozycji kwota Konto WN/MA   po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Do wyboru jest:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL  

 

Zaznaczenie pola Załóż konto Wn/Załóż konto Ma będzie oznaczać automatyczne założenie konta z numerem wprowadzonym w pole Konto WN/MA.

 

2)    Dla pozycji Kwota – należy wybrać strzałkę skierowaną w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Kwota będzie pobierana z dokumentu źródłowego w zależności, które makro wybierze użytkownik. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Saldo otwarcia raportu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Saldo zamknięcia raportu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

Pozycja Kwota jest polem obligatoryjnym.

 

3)    Dla pozycji Warunek – po wybraniu strzałki skierowanej w dół   pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy wprowadzeniu dodatkowego warunku, który księgowany schematem dokument będzie musiał spełnić. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL  

 

4)    Dla pozycji Opis – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy do wprowadzenia szerszego, dowolnego opisu. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Numer obcy

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL  

 

 

Dla raportów kasowo/bankowych dla opcji Element dostępne są poniższe makra:

 

1)    Dla pozycji kwota Konto WN/MA   po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Do wyboru jest:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto przeciwstawne operacji

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto księgowe rejestru

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto pracownika danego typu:

Ø  Wynagrodzenia

Ø  Zaliczki

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto banku danego typu:

Ø  Rozliczenia

Ø   (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Wybierz konto z planu kont

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL  

 

Zaznaczenie pola Załóż konto Wn/Załóż konto Ma będzie oznaczać automatyczne założenie konta z numerem wprowadzonym w pole Konto WN/MA.

 

2)    Dla pozycji Kwota – należy wybrać strzałkę skierowaną w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Kwota będzie pobierana z dokumentu źródłowego w zależności, które makro wybierze użytkownik. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kota przychodu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Kwota rozchodu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Zapytanie SQL

 

Pozycja Kwota jest polem obligatoryjnym.

 

3)    Dla pozycji Warunek – po wybraniu strzałki skierowanej w dół   pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy wprowadzeniu dodatkowego warunku, który księgowany schematem dokument będzie musiał spełnić. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Kota przychodu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Kwota rozchodu

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Kod kontrahenta

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Czy rozchód?

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto pracownika danego typu:

Ø  Wynagrodzenia

Ø  Zaliczki

Ø  (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz        Konto banku danego typu:

Ø  Rozliczenia

Ø   (inne dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych)

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL  

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Wstaw wartość ze słownika

Ø  Kod kontrahenta

 

4)    Dla pozycji Opis – po wybraniu strzałki skierowanej w dół  pojawi się lista predefiniowanych makr. Służy do wprowadzenia szerszego, dowolnego opisu. Do wyboru są:

 

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Kod kontrahenta

ALTUM image001 Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz      Zapytanie SQL  

 

Wybranie znaku ‘gumki’  wyczyści wcześniej wprowadzone dane. Działa tak jak klawisze Delete czy Backspace na standardowej klawiaturze komputerowej.

 

Po wypełnieniu pól należy wybrać [Zapisz]. Użytkownik automatycznie powróci na formularz schematu księgowego.

 

 

 

Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz