Schematy stowarzyszone

 

System pozwala na zdefiniowanie powiązania pomiędzy schematami księgowymi, które pozwoli na uruchamianie kilku schematów na raz. Jest to możliwe poprzez powiązanie wybranego schematu księgowego z innymi schematami księgowymi zdefiniowanymi dla takiego samego typu dokumentu.

Aby ustalić takie powiązanie należy na liście schematów księgowych zaznaczyć wybrany schemat (dla którego będzie tworzone powiązanie) i nacisnąć przycisk [Schematy stowarzyszone]. Zostanie wyświetlony formularz schematów stowarzyszonych.

 

ALTUM image975 Schematy stowarzyszone

Rys. 51 Okno schematów stowarzyszonych

 

 

Na oknie wyświetlane są dwie listy:

ALTUM image001 Schematy stowarzyszone        Dostępne schematy – wyświetla schematy, które mogą być przypisane do schematu wybranego na liście

ALTUM image001 Schematy stowarzyszone        Przypisane schematy – wyświetla schematy stowarzyszone ze schematem wybranym na liście

 

Aby przypisać dany schemat do schematu wybranego na liście należy wybrać z menu przycisk [Dodaj do stowarzyszonych] lub przycisk [Dodaj] znajdujący się pomiędzy listami. Analogicznie aby usunąć przypisanie należy wybrać z menu przycisk [Usuń z stowarzyszonych] lub przycisk [Usuń] znajdujący się pomiędzy listami.

W momencie gdy dokument zostanie zaksięgowany schematem, który posiada przypisane schematy stowarzyszone, wtedy one także zostaną uruchomione. Wygenerowany zapis księgowy będzie posiadał dekrety wygenerowane przez wszystkie uruchomione schematy.

 

 

Schematy stowarzyszone