Definiowanie planu kont 

 

Aby dodać plan kont należy:

 

1)    Wybrać z menu Księgowość -> Plan Kont ,

2)    Aby dodać konto syntetyczne należy wybrać przycisk [Dodaj konto na tym samym poziomie] z grupy Lista. Pojawi się formularz danych konta,

3)    Należy wypełnić pola obligatoryjne,

4)    Aby zapisać należy wybrać [Zapisz] z grupy Akcje. Konto pojawi się na planie kont,

5)    Aby do tego konta dodać konto analityczne należy zaznaczyć dodane konto,

6)    Następnie wybrać przycisk [Dodaj konto na niższym poziomie] z grupy Akcje. Pojawi się formularz danych konta,

7)    Należy wypełnić pola obligatoryjne,

8)    Następnie należy wybrać przycisk [Zapisz]  z grupy Akcje,

9)    Konto analityczne pojawi się na planie kont pod kontem nadrzędnym.

 

 

Definiowanie planu kont