Dodawanie dokumentów bilansu otwarcia na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego

 

Aby dodać dokument BO na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego należy:

 

1)    Wybrać z menu Księgowość -> Bilans otwarcia,

2)    Następnie wybrać przycisk [Dodaj na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego] z grupy Lista.  Pojawi się lista dokumentów z poprzedniego okresu obrachunkowego,

3)    Należy zaznaczyć wybrane dokumenty i wybrać przycisk [Zapisz do bufora] lub [Zapisz na stałe] z grupy Akcje,

4)    Dodane dokumenty pojawią się na liście dokumentów BO.

 

Dodawanie dokumentów bilansu otwarcia na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego