Dodawanie dokumentu bilansu otwarcia

 

Aby dodać dokument BO należy:

 

1)    Wybrać z menu Księgowość -> Bilans otwarcia,

2)    Następnie wybrać przycisk [Dodaj]  z grupy Lista. Pojawi się formularz dokumentu BO,

3)    Wypełnić pola obligatoryjne,

4)    Aby dodać element należy wybrać przycisk [Dodaj element przez formularz] z grupy Elementy. Pojawi się formularz elementu dokumentu BO,

5)    Wypełnić pola obligatoryjne,

6)    Wybrać przycisk [Zapisz] z grupy Operacje. Automatycznie użytkownik powróci na formularz dokumentu BO,

7)    Aby zapisać należy wybrać przycisk [Zapisz do bufora] lub [Zapisz na stałe] z grupy Akcje,

8)    Dokument BO pojawi się na licie dokumentów BO.

 

 

Dodawanie dokumentu bilansu otwarcia