Dodawanie faktury VAT

 

Aby dodać fakturę VAT należy:

 

1)    Wybrać z menu głównego Księgowość-> Rejestry VAT,

2)    Na drzewie podrejestrów zaznaczyć ten, do którego  użytkownik chce dodać fakturę VAT,

3)    Wybrać przycisk [Dodaj] z grupy Faktury VAT,

4)    Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych,

5)    Należy wypełnić pola obligatoryjne: dla faktury w walucie systemowej; dla faktury w walucie obcej,

6)    Dodać elementy na fakturze ręcznie lub poprzez formularz,

7)    Wybrać [Zapisz] z grupy Element Faktury VAT.

 

Dodawanie faktury VAT