Dodawanie konta słownikowego dla kontrahenta

 

Aby dodać konto słownikowe należy:

 

1)    Wybrać z menu Księgowość -> Plan Kont,

2)    Następnie wybrać przycisk [Dodaj konto na tym samym poziomie],

3)    Pojawi się formularz danych konta,

4)    Aby założyć konto słownikowe należy oprócz pól obligatoryjnych zaznaczyć parametr [Słownikowe] na formularzu,

5)    Następnie należy wybrać przycisk [Zapisz]  z grupy Akcje,

6)    Konto pojawi się na planie kont,

7)    Przy wystawaniu jakiegokolwiek dokumentu księgowego i wybraniu tego konta słownikowego i nazwy kontrahenta  system automatycznie założy konto dla kontrahenta i poinformuje o tym odpowiednim komunikatem.

 

Dodawanie konta słownikowego dla kontrahenta