Dodawanie korekty do faktury VAT

 

Aby dodać korektę do faktury VAT należy:

 

1)    Wybrać z menu głównego Księgowość-> Rejestry VAT,

2)    Na drzewie podrejestrów zaznaczyć ten, w którym znajduje się faktura, do której użytkownik chce dodać korektę,

3)    Zaznaczyć fakturę i wybrać przycisk [Dodaj korektę] na plus/minus do faktury z grupy Faktury VAT,

4)    Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych,Należy wypełnić pola obligatoryjne,

5)    Wybrać przycisk [Zapisz] z grupy Faktura VAT ,

6)    Korekta pojawi się na liście faktur VAT.

 

Dodawanie korekty do faktury VAT