Dodawanie korekty VAT

 

Aby dodać korektę VAT należy:

 

1)    Wybrać z menu głównego Księgowość -> Rejestry VAT,

2)    Na drzewie rejestrów zaznaczyć ten podrejestr, do którego użytkownik chce dodać korektę,

3)    Wybrać przycisk [Dodaj korektę (na plus lub na minus)] z grupy Faktury VAT,

4)    Pojawi się formularz korekty,

5)    Należy wypełnić pola obligatoryjne,

6)    Dodać element korekty,

7)    Wybrać przycisk [Zapisz] z grupy Element Faktury VAT,

8)    Korekta pojawi się na liście faktur VAT.

 

Dodawanie korekty VAT