Dodawanie planu kont poprzez generator planu kont

 

Aby dodać plan kont poprzez generator należy:

 

1)    Wybrać z menu Księgowość -> Plan Kont,

2)    Następnie wybrać przycisk [Generator planu kont] z grupy Import/Eksport,

3)    Na formularzu należy zaznaczyć plan kont,  na którym użytkownik chce pracować,

4)    Następnie wybrać przycisk [Importuj] z grupy Akcje, 

5)    Konta pojawią się na planie kont.

 

Dodawanie planu kont poprzez generator planu kont