Dodawanie rejestru

 

Aby dodać rejestr należy:

 

1)    Wybrać z menu głównego Księgowość-> Rejestry VAT,

2)    Wybrać z grupy Rejestry przycisk [Dodaj rejestr],

3)    Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych,

4)    Wypełnić pole obligatoryjne [Nazwa],

5)    Wybrać przycisk [Zapisz] z grupy Rejestry VAT,

6)    Dodany rejestr pojawi się na drzewie rejestrów VAT.

 Dodawanie rejestru