Dodawanie zapisów księgowych

 

Aby dodać zapis księgowy należy

 

1)    Wybrać z menu Księgowość -> Dzienniki,

2)    Wybrać przycisk [Dodaj] z grupy Lista.  Pojawi się formularz zapisu księgowego,

3)    Należy wypełnić pola obligatoryjne,

4)    Wybrać przycisk [Dodaj element przez formularz] z grupy Elementy . Pojawi się formularz dekretu,

5)    Wypełnić pola obligatoryjne,

6)    Wybrać przycisk [Zapisz] z grupy Dekret,

7)    Automatycznie użytkownik powróci na formularz zapisu księgowego,

8)    Aby zapisać należy wybrać przycisk [Zapisz do bufora] lub [Zapisz na stałe],

9)    Zapis pojawi się na liście dokumentów PK.

 

 

Dodawanie zapisów księgowych