Eksportowanie planu kont do pliku  

 

Aby eksportować plan kont należy:

 

1)    Wybrać z menu Księgowość -> Plan Kont,

2)    Następnie wybrać przycisk [Eksportuj]  z grupy Import/Eksport,

3)    Pojawi się okno z listą plików,

4)    Należy zaznaczyć odpowiedni plik lub wprowadzić nową nazwę pliku w pole Nazwa pliku,

5)    Wybrać z okna przycisk [Zapisz],

6)    Eksportowany plik z planem kont pojawi się na liście plików.

 

Eksportowanie planu kont do pliku