Importowanie planu kont z pliku

 

Aby importować plan kont należy:

 

1)    Wybrać z menu Księgowość -> Plan Kont,

2)    Następnie wybrać przycisk [Importuj]  z grupy Import/Eksport,

3)    Pojawi się okno z listą plików,

4)    Należy zaznaczyć odpowiedni plik, z którego użytkownik chce importować plan kont,

5)    Następnie wybrać przycisk [Otwórz],

6)    Plan kont z pliku pojawi się na planie kont w systemie.

 

Importowanie planu kont z pliku