Predekretacja

 

Na przykładzie dokumentu faktury zakupu.

Aby dokonać predekretacji dokument należy:

 

1)    Na liście FZ zaznaczyć fakturę przeznaczoną do księgowania,

2)    Wybrać przycisk [Zobacz predekrety] z grupy Księgowanie,

3)    Pojawi się formularz zapisu księgowego z odpowiednimi danymi,

4)    Użytkownik ma do wyboru:

 

ALTUM image001 Predekretacja      Zapisać predekretację poprzez wybór [Zapisz] z grupy przycisków Predekretacja. Predekretacja zostanie zapisana w bazie,

ALTUM image001 Predekretacja      Zaksięgować predekretację poprzez wybór [Zaksięguj] z grupy przycisków Predekretacja. Na zapisach księgowych powstanie odpowiedni zapis,

ALTUM image001 Predekretacja      Dodać element do tabeli elementów na predekretacji poprzez wybór przycisku [Dodaj element przez formularz] z grupy Elementy. Pojawi się formularz dekretu służący wypełnieniu danych,

ALTUM image001 Predekretacja      Edytować dekrety powstałe przy predekretacji poprzez wybór przycisku [Edytuj] z grupy Elementy. Użytkownik może zmienić dekrety powstałe poprzez Predekretacja,

ALTUM image001 Predekretacja      Usunąć dekrety powstałe przy predekretacji poprzez wybór przycisku [Usuń] z grupy Elementy,

ALTUM image001 Predekretacja      Zmienić schemat księgowy poprzez wybór przycisku [Zmień schemat księgowy] z grupy Operacje. Pojawi się lista schematów księgowych. Należy wybrać jeden z listy,

ALTUM image001 Predekretacja      Usunąć wartości wprowadzone bezpośrednio na predekretacji przez użytkownika poprzez wybór przycisku [Usuń wartości użytkownika].

 

Predekretacja