Rozbijanie elementu elementu faktury VAT

 

Aby rozbić element faktury VAT należy:

 

1)    Wybrać z menu głównego Księgowość-> Rejestry VAT,

2)    Na drzewie podrejestrów zaznaczyć ten, w którym znajduje się faktura,  której element użytkownik chce rozbić,

3)    Zaznaczyć fakturę i wybrać przycisk [Edytuj] z grupy Faktury  VAT lub podnieść fakturę do edycji poprzez dwuklik,

4)    Zaznaczyć element faktury i wybrać przycisk [Rozbij element] z grupy Lista elementów

5)    Pojawi się formularz do wprowadzenia danych,

6)    Należy uzupełnić pola obligatoryjne,

7)    Wybrać [Zapisz] z grupy Element faktury VAT,

8)    Na formularzu faktury w tabeli elementów pojawią się dwa zapisy.

 

 

Rozbijanie elementu elementu faktury VAT