Wyliczanie obrotów i sald

 

Aby wyliczyć obroty i salda należy:

 

1)    Wybrać z menu Księgowość -> Obroty i salda,

2)    Następnie uzupełnić odpowiednie elementy,

3)    Po zaznaczeniu parametrów należy wybrać przycisk  [Wylicz] z grupy Akcje,

4)    W tabeli pojawią się konta i odpowiednie ich wartości.

 

Opcjonalnie z poziomu dokumentów obrotów i sald można zobaczyć zapisy na kontach i poszczególne wartości.

 

Wyliczanie obrotów i sald