Zestawienia księgowe

 

Zestawienia księgowe służą księgowym do analizy danych wprowadzonych do bazy danych. Są bardzo elastyczne i pozwalają w prosty sposób definiować formularze wymagane w danym kraju, a w każdym kraju wzór danego zestawienia może być inny.

Najczęściej spotykane zestawienia księgowe to typowe zestawienia dla księgowego typu: bilans, rachunek zysków i strat czy Cash flow. Program pozwala na zdefiniowanie za pomocą zestawień księgowych własnych wskaźników finansowych np. wskaźniki płynności.

Zestawienie księgowe składa się z nagłówka i elementów. Samo zestawienie księgowe ma podobną strukturę do planu kont. Jest to drzewo z dowolną ilością gałęzi na tym samym poziomie i dowolna ilość przypisanych do nich podgałęzi. Nie ma ograniczenia na ilość poziomów poszczególnych gałęzi.

 

Lista zestawień księgowych

 

Z menu Księgowość należy wybrać element Zestawienia księgowe. Pojawi się lista zdefiniowanych zestawień.

Menu okna dzieli się  na trzy grupy:

ALTUM image001 Zestawienia księgowe      Lista z przyciskami: [Dodaj], [Edytuj], [Usuń], [Odśwież], [Wyliczenia],

ALTUM image001 Zestawienia księgowe      Raportowanie z przyciskami: [Wydruk/Raport], [Wykres/Analiza], Zestawienia z przyciskami:  [Importuj XML], [Eksportuj XML].

 

 

ALTUM image985 Zestawienia księgowe

Rys. 57  Lista zestawień księgowych

 

Użytkownik ma możliwość przefiltrowania listy zestawień księgowych poprzez wprowadzenie szukanej wartości do wiersza znajdującego się bezpośrednio pod nagłówkiem kolumny. Wiersz ten ma po lewej stronie ikonę ALTUM image882 Zestawienia księgowe. Aby uwzględniać filtrowanie po wartościach, użytkownik musi zaznaczyć pole znajdujące się w lewym dolnym rogu okna z listą zestawień księgowych – ALTUM image883 Zestawienia księgowe.

 

Wyliczenie zestawienia

 

Po zdefiniowaniu pozycji zestawienia oraz okresu można zestawienie wyliczyć.

Na liście zestawień należy zaznaczyć zestawienie, które chce wyliczyć użytkownik. Następnie z menu wybrać przycisk [Wyliczenia].

Pojawi się gotowe wyliczenie.

Na liście wyliczeń jest dostępna możliwość zaznaczenia opcji  Uwzględniaj zapisy w buforze i Uwzględniaj zapisy o zerowych saldach. Jeśli użytkownik chce uwzględnić te opcje na wyliczeniu musi zaznaczyć je i wybrać przycisk [Wylicz ponownie].

 

Zestawienia księgowe