Dodawanie pozycji zestawienia księgowego

 

Po wypełnieniu formularza zestawienia należy dodać pozycje na zestawieniu. Na formularzu zestawienia księgowego należy przejść na zakładkę „Pozycje  Zestawienia” .

 

 

ALTUM image990 Dodawanie pozycji zestawienia księgowego

Rys. 60 Lista elementów zestawienia

 

Numeracja – określa system numeracji pozycji zestawienia, czyli jak numerować kolejne pozycje zestawienia. Gałęziom zestawienia jednego poziomu można nadać numer wg cyfr arabskich, dużych cyfr rzymskich, małych cyfr rzymskich, dużych liter, małych liter, lub mogą być nienumerowane.

 

Aby dodać pojedynczy węzeł należy wybrać z menu przycisk:

[Dodaj pozycję na tym samym poziomie] – uruchamia formularz  pozwalający na zdefiniowanie pozycji na tym samym poziomie, co pozycja kursora. Będzie ona kolejną pozycją na tym samym poziomie hierarchii.

[Dodaj pozycję na następnym poziomie] – uruchamia formularz „ pozwalający na wprowadzenie pozycji podrzędnej (na następnym poziomie) w stosunku do pozycji kursora.

 

W obu przypadkach pojawi się formularz pojedynczego zestawienia.

 

ALTUM image992 Dodawanie pozycji zestawienia księgowego

Rys. 61 Formularz pozycji zestawienia.

 

 

Należy wypełnić pole obligatoryjne:

 

Nazwa – pole służy do wprowadzenia nazwy pozycji zestawienia

 

A następnie dalsze pola:

 

Numer – pole wypełniane automatycznie przez system

 

Wyrażenie kwoty– pozwala na zdefiniowanie wyrażenia kwoty , która ma zostać wyliczona na zestawieniu.

ALTUM image001 Dodawanie pozycji zestawienia księgowego      Kwotę można określić tylko na ostatnim poziomie drzewa – liściu,

ALTUM image001 Dodawanie pozycji zestawienia księgowego      Jest możliwość określenia stałej kwoty ręcznie w danej gałęzi poprzez wpisanie jej w polu kwoty,

o  Dane do zestawień księgowych pobierane są na podstawie tzw. Funkcji kont, czyli: Bilans otwarcia Wn – symbol @BOWn( ),

o  Bilans otwarcia Ma – symbol @BOMa( ),

o  Obroty Wn – symbol ObrotyWn( ),

o  Obroty Ma – symbol ObrotyMa( ),

o  Obroty narastająco winien – symbol ONWN( ),

o  Obroty narastająco ma – symbol ONMA( ),

o  Per Saldo – symbol @PerSaldo( ),

o  Saldo Wn – symbol @SaldoWn( ),

o  Saldo Ma – symbol @SaldoMa( ),

Konto można wybrać z planu kont lub wpisać ręcznie używjąc znaku cudzysłowia np. „100”

ALTUM image001 Dodawanie pozycji zestawienia księgowego      Dane do zestawień księgowych mogą być również pobierane z innych zestawień księgowych.

Wpływ na rodzica– parametr ten pozwala użytkownikowi na określenie czy dana gałąź ma wpływać na gałąź nadrzędna i określić znak (może zwiększać gałąź nadrzędną +, zmniejszać -,brak wpływu).

Po wypełnieniu pól należy z menu wybrać przycisk [Zapisz].

Następnie można dodać kolejne węzły na liście zestawienia.

 

Dodawanie pozycji zestawienia księgowego